CTO活性碳滤芯

CTO活性碳滤芯吸附能力强,机械强度高,密度均匀,寿命长、脱氯效果好。

 

 

  碘吸附值  ≥800-100mg/g  余氯去除率  ≥96.3%
  COD去除率  58.25%  过滤精度  5-10μm
  最大工作压力  0.4MPa  使用温度  -20℃-90℃

 

  长度  20-1000mm  外径  20-150mm